XL - Taaltest Nederlands - 3 minuten - XL Assessments

XL - Taaltest Nederlands - 3 minuten

Beantwoord de volgende 20 vragen. Er is altijd slechts één antwoord correct. Voor deze test heb je 3 minuten.

Let op: de tijd begint te lopen vanaf het moment dat je op start klikt.