Direct contact? Bel ons hoofdkantoor 020-707 39 00 of stuur ons een
XL Career Company

Leren: leer jij op de juiste manier?

Ons geheugen is een bijzonder orgaan. Met drie belangrijke functies:
1) informatie opslaan
2) informatie vasthouden en
3)informatie terugzoeken. 
De hoeveelheid informatie wat ons geheugen kan opslaan is tot nu toe niet bekend. Er is momenteel veel onderzoek hier naar gaande.

Ons geheugen bestaat uit twee delen namelijk het kortetermijngeheugen en het langetermijngeheugen.
Het kortetermijngeheugen spreekt voor zich het heeft voornamelijk als doel om informatie voor een korte periode op te slaan. Hierbij kan er gedacht worden aan het kopen van de dagelijkse boodschappen voor morgen, afspraken die je hebt staan voor vanmiddag en het inleveren van een paper waar de deadline ‘s nachts 12 uur is.
Het langetermijngeheugen gaat om activiteiten en feiten die voor een langere tijd toepasbaar zijn. Hierbij kan er gedacht worden aan persoonlijke gebeurtenissen zoals het starten van je eerste rijlessen toen je 17 was of dat je voor het eerst alleen op vakantie ging. In dit deel van ons geheugen bevindt zich ook de algemene kennis waarover wij bezitten. Zo hebben wij allemaal op de basisschool geleerd dat het water bij 100 graden Celsius kookt. Deze kennis hebben wij opgedaan doordat wij het bewust in ons hebben opgenomen. Wij zijn actief bezig geweest met het leren van deze kennis en dit is ook opgeslagen in ons langetermijngeheugen.

Traineeship – leren en werken tegelijkertijd
Nu we dit weten over het geheugen kunnen we hier heel makkelijk gebruik van maken. Uit een wetenschappelijke onderzoek is gebleken dat men slechts 10% leert door alleen informatie te ontvangen. Hierbij kan je denken aan de klasssieke hoorcolleges waarbij de docent informatie overbrengt bij de studenten. De docent geeft een presentatie en de studenten zijn passief aan het luisteren.
Om informatie beter op te slaan in onze langetermijngeheugen kan dat door middel van discussies en groepsopdrachten. Hierbij zijn de studenten actief bezig met het nadenken en het verwerken van de stof. Met deze vorm van samenwerken slaat men 20% van de informatie op en kan dit weer reproduceren.
De allerbeste manier om informatie op te slaan, vast te houden en terug te zoeken is door middel van ervaring. Hierbij onthoudt men 70% (!) van de informatie. Hierbij ervaar je actief de praktijksituaties en leer je problemen te herkennen. Dit zet je aan tot een oplossing zoeken voor dit probleem. Een traineeship is hiervoor een perfecte voorbeeld van! Bij een traineeship ben je on-the-job aan het leren. Je krijgt een lespakket die je gaat leren echter krijg jij vlak daarna alle ruimte om die kennis toe te passen in de praktijk. Bovendien wordt je tijdens het gehele traineeship begeleidt door een professioneel uit het werkveld. Je bent dus aan het leren en werken tegelijkertijd.

Wil jij ook optimaal gebruik maken van je geheugen? Ga dan een traineeship doen! Zie onze vacatures op: http://www.xlcareercompany.nl/
 

  

Laatste vacatures

XL Career Company

Hoofdkantoor:
Tel 020-7073900
Fax 020-7073901
info@xlcareercompany.nl
Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Leiden, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.